Спечелете микрофони DPA на стойност до 1000 евро (около 1950 лв.), ако се включите в анкета на датския производител.

Нужно е само да разкажете как използвате вашия микрофон. С анкета от 21 въпроса, от DPA Microphones искат да споделите какви микрофони използвате, как ги използвате и кои са най-важните фактори за вас при избора на микрофон.

Попълването на анкетата става за около 5 минути и така получавате възможност да спечелите микрофони DPA на стойност до 1000 евро.

Наградите са:

1 x първа награда от 1000 евро (около 1950 лв.) за микрофони на DPA.
3 x награди за второ място от 500 евро (около 980 лв.) за микрофони на DPA.

Започнете анкетата